Трасянка

С Сибирска Википеддя
Айдать на коробушку Айдать на сыскальник

Трасянка - мешанной россейско-беларусской говор, какой бусовей потреблятся в Беларуси, чем взабольной беларусской. Зыкописанне содоржыт некоторы россейски (Г возрывно) и некоторы белорусски (яканне, аканне) зычны приявы. Словы и говорогородка большечассю россейски.

Приклады:

Трасянка Цепер напишам што-небудзь на трасянке. Трасянка упатрыбляецца 60 працэнтами гарадзких беларусаў, тых што яўляюцца патомками дзеравенских у первым-втарым пакаленни. Бо вада и зямля ў нас такая, што па-друґому ґаварыць нельзя.

Беларуская мова Зараз ня будзем пісаць трасянкаю. Трасянка ўжываецца адукаванымі беларусамі толькі для "сцёба". Гарадзкія жыхары, якія з'яўляюцца патомкамі вяскоўцаў у першым-другім калене размаўляюць на "трасянцы". У вёсцы мова амаль на 80% беларуская. Бо вада і зямля ў нас такая, што беларускія гукі самі з горла лезуць.